Vượt lên số phận

Cuộc sống không có hoa hồng trải dài trên đường bạn bước. more »

Tâm gương và nghị lực

Chúng tôi tàn nhưng không phế. more »

Ý chí và con đường

Ý chí và nghị lực là không thể thiếu trong mỗi chúng ta hãy đồng cảm. more »

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức thăm và tặng quà tại trường THPT Tứ Sơn - Bắc Giang

Được đăng bởi Ngân Tây
Công ty cổ phần Việt Tâm Đức thăm và tặng quà tại trường THPT Tứ Sơn - Bắc Giang

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức thăm và tặng quà tại trường THPT Tứ Sơn - Bắc Giang

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức thăm và tặng quà tại trường THPT Tứ Sơn - Bắc Giang

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức thăm và tặng quà tại trường THPT Tứ Sơn - Bắc Giang

GĐ công ty phát biểu tại lễ kỉ niệm

GĐ công ty phát biểu tại lễ kỉ niệm

Công ty tặng quà cho các em học sinh

Đại diện công ty tặng hoa cho nhà trường

Đại diện công ty tặng hoa cho nhà trường

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức thăm và tặng quà tại trường THPT Tứ Sơn - Bắc Giang

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức thăm và tặng quà tại trường THPT Tứ Sơn - Bắc Giang

Các tiết mục văn nghệ trong chương trình

Các tiết mục văn nghệ trong chương trình

Đại diện công ty chụp ảnh cùng các em học sinh

Đại diện công ty chụp ảnh cùng các em học sinh

Đại diện công ty trong buổi gặp mặt lãnh đạo nhà trường

Đại diện công ty trong buổi gặp mặt lãnh đạo nhà trường

Đại diện công ty tham gia trong một buổi gặp mặt với các em học sinh

Đại diện công ty tham gia trong một buổi gặp mặt với các em học sinh

Chụp ảnh kỉ niệm tại trường

more »

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức trao thưởng cho HS vượt khó tại Bắc Giang

Được đăng bởi Ngân Tây
Giám đốc công ty trao thưởng cho đại diên nhà trường
GĐ trao quà cho các em học sinh

GĐ trao quà cho các em học sinh

GĐ trao quà cho các em học sinh

GĐ trao quà cho các em học sinh

GĐ trao quà cho các em học sinh

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức trao thưởng cho HS vượt khó tại Bắc Giang

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức trao thưởng cho HS vượt khó tại Bắc Giang

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức trao thưởng cho HS vượt khó tại Bắc Giang

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức trao thưởng cho HS vượt khó tại Bắc Giang

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức trao thưởng cho HS vượt khó tại Bắc Giang

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức trao thưởng cho HS vượt khó tại Bắc Giang

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức trao thưởng cho HS vượt khó tại Bắc Giang

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức trao thưởng cho HS vượt khó tại Bắc Giang

Đại diện các em HS cảm ơn công ty

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức trao thưởng cho HS vượt khó tại Bắc Giang

Đại diện nhà trường phát biểu

Đại diện nhà trường phát biểu

Đại diện nhà trường phát biểu

more »

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức làm từ thiện tại Lục Nam - Bắc Giang năm 2014

Được đăng bởi Ngân Tây
Công ty cổ phần Việt Tâm Đức làm từ thiện tại Lục Nam - Bắc Giang năm 2014

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức làm từ thiện tại Lục Nam - Bắc Giang năm 2014

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức làm từ thiện tại Lục Nam - Bắc Giang năm 2014

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức làm từ thiện tại Lục Nam - Bắc Giang năm 2014

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức làm từ thiện tại Lục Nam - Bắc Giang năm 2014

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức làm từ thiện tại Lục Nam - Bắc Giang năm 2014

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức làm từ thiện tại Lục Nam - Bắc Giang năm 2014

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức làm từ thiện tại Lục Nam - Bắc Giang năm 2014

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức làm từ thiện tại Lục Nam - Bắc Giang năm 2014

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức làm từ thiện tại Lục Nam - Bắc Giang năm 2014

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức làm từ thiện tại Lục Nam - Bắc Giang năm 2014

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức làm từ thiện tại Lục Nam - Bắc Giang năm 2014

Công ty cổ phần Việt Tâm Đức làm từ thiện tại Lục Nam - Bắc Giang năm 2014

Giám đốc công ty phát biểu tại lễ trao thưởng học sinh có thành tích xuất sắc

Giám đốc công ty phát biểu tại lễ trao thưởng học sinh có thành tích xuất sắc
Phía nhà trường tặng hoa lưu niệm

Phía nhà trường tặng hoa lưu niệm

Phía nhà trường tặng hoa lưu niệm

Phía nhà trường tặng hoa lưu niệm

more »